Учебно-методическая литература

Конспекты лекций

Шутенко , Л.Н. и Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. (2013) Конспект лекцій з курсу «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»).

 

Методические указания

Андрієвська, Л.С. (2013) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів. Розділ „Розрахунок на розтяг - стиск” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво»)(№2378). 

Андрієвська, Л.С. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу «Опір матеріалів» розділ «Стійкість стиснутих стержнів» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 Будівництво»)(№481).

Засядько, М.А. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з розділу «Метод скінченних елементів» з курсу «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 - «Будівництво»)(№1468).

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Колодій, Л.І. и Кузнєцов, О.М. и Смолянінов , М.Ю. и Чупринін, О.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт з основ теорії споруд «ВНУТРІШНІ ЗУСИЛЛЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОСТОМУ НАВАНТАЖЕННІ» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 - «Архітектура»)(№43).

Колодій, Л.І. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять, розрахунково-графічних та контрольних робіт з опору матеріалів «Розрахунок статично невизначної балки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» з професійного спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція»)(№2380).

Кузнецов, О.М. и Гарбуз , А.О. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з курсу «Технічна механіка» (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.170202 «Охорона праці»)(№2381).

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисциплін «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2, 3 курсів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.170202 «Охорона праці», 6.050702 “Електромеханіка”)(№2379).

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2012) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 –“Електромеханіка”)(№489).

Рабочие программы

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма навчальної дисциплінм та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» та «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка. Спецкурс» (для слухачів 2 курсу другої вищої освіти спеціальності 7.092101 (7.06010101) - «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» та «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс)і основи теорії пружності та пластичності» (для слухачів 2 курсу другої вищої освіти (7.06010101) - «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»).


Сейчас 1028 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте