Про кафедру (2)

 Графік консультацій та контакти викладачів

ПІБ викладача

Контакти

Час

зав. каф. проф. Шпачук Володимир Петрович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ср. 1420

Чт. 1420

проф. Павленко В.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Чт. 1200

доц. Чупринін Олександр Олексійович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДО-курс Сопромата (кодовое слово - 101):

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=976

Пн. 1200

Ср. 1000

доц. Гарбуз Алла Олегівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Connection on Viber +38(050)-300-68-19

or Gmail alla.garbuz92@gmail>

Пн. 1400

Чт. 1000

доц. Засядько Микола Андрійович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Viber: +38(068)-342-32-86

Пн. 1400

Чт. 1400

доц. Скляров В’ячеслав Олександрович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Telegram: +38(096)-579-01-03

Чт. 1000

Пт. 1000

доц. Середа Наталія Василівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пн. 1200

Ср. 1600

доц. Кузнєцов Олександр Миколайович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Viber: +38(099)-057-62-43

Ср. 1000

Пт. 1000

ст. викл. Супурн Тетяна Олександрівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Viber: +38(093)-417-09-93

Ср. 1000

Чт. 1400

 

 

   Кафедра теоретичної і будівельної механіки заснована у листопаді 2004 р. на базі кафедри теоретичної і прикладної механіки та кафедри будівельної механіки Університету.

   З листопада 2004 року кафедру теоретичної і будівельної механіки очолює проф., д.т.н., член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки Шпачук В.П.

    Кафедра структурно включає: лабораторію теоретичної і прикладної механіки; лабораторію опору матеріалів.

   Кафедра викладає фундаментальні, загольнотехнічні і загальноосвітні дисципліни: теоретична, технічна, прикладна і будівельна механіки, а також спецкурси з аналітичної, будівельної механіки, та опору матеріалів.

Навчально-методична література

 Підручники

Конспекти лекцій

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2017) Теоретична механіка. Статика: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами), 185 – Нафтогазова інженерія та технології)

Навчальний посібник

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2015) Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт. 

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. (2015) Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). 

В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров. (2015). "ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА". (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальнісю  141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2015). Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт..

Методичні вказівки

Колодій, Л.І. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять, розрахунково-графічних та контрольних робіт з опору матеріалів «Розрахунок статично невизначної балки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» з професійного спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція»)(№2380).

Кузнецов, О.М. и Гарбуз , А.О. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з курсу «Технічна механіка» (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.170202 «Охорона праці»)(№2381).

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисциплін «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2, 3 курсів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.170202 «Охорона праці», 6.050702 “Електромеханіка”)(№2379).

Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Будівельна механіка» Спецкурс. Частина 2 (для студентів 4-го курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). 

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка. Динаміка» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електротехнології, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології та слухачів другої вищої освіти).

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. (2016) Теоретична механіка. Спецкурс: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Середа , Н.В. и Скляров, В.О. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання «Розтяг-стиск» з курсу опору матеріалів (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.060103 – «Раціональне використання водних ресурсів»). 

Середа , Н.В. и Скляров, В.О. (2016) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу «Опор матеріалів» за темою «Згин балок та рам» (для студентів 1 – 2 курсів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 192 – Будівництво та інженерія. Гідротехніка (водні ресурси). 

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, виконання конт- рольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу «Теоретична механіка». Розділ «Статика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами))

Середа , Н.В. и Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання, з курсу опору матеріалів «Розтяг-стиск» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво й цивільна інженерія та слухачів другої вищої освіти).

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060105 Гідротехніка (фахове спрямування «Водні ресурси»), 6.170202 Охорона праці, 6.050702 Електромеханіка)

Засядько, М.А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка. Спецкурс», частина 2 (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 - Будівництво)

 

 

Консультації викладачів

Графік консультацій та ліквідації академічних заборгованностей

ПІБ викладача Дні тижня

Понеділок

08.02

Вівторок

09.02

Середа

10.02

Четвер

11.02

П'ятниця

12.02

Субота

13.02

проф. Шпачук В.П      1420
 1420  
 
проф. Павленко В.О.        1200    
доц. Засядько М.А.  1400     1400    
доц. Середа Н.В.  1200    1600      
доц. Кузнєцов О.М.      1000    1000  
доц. Гарбуз А.О.  1400    
 1000    
доц. Чупринін О.О.  1200    1000  
   
доц. Скляров В.О.       1000   1000  
асист. Супрун Т.О.     1000 1400    

На сайті 1020 гостей та користувачі відсутні