Напрямки науково-дослідної роботи кафедри

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться по наступній тематиці:

  • теоретичні і експериментальні дослідження динаміки і НДС стержневих, тонкостінних та оболонкових конструкцій при нестаціонарних силових і кінематичних впливах;
  • створення методів забезпечення динамічної надійності рухомого складу МЕТ на основі розробки і розвитку перспективних вібраційних випробувань, діагностики та контролю технічного стану машин, установок, агрегатів і конструкцій;
  • створення нових технологій, теоретичні і експериментальні дослідження міцності і НДС клейових з’єднань бетонних та залізобетонних конструкцій;
  • розробка наукових основ нових технологій водопідготовки, побудованих на базі установок очищення і знезаражування води та промислових стоків, які включають реактори електроімпульсно-вібраційного принципу дії.

 


На сайті Один гість та користувачі відсутні