Історія кафедри

    Кафедра теоретичної і будівельної механіки заснована у листопаді 2004 р. на базі кафедри теоретичної і прикладної механіки та кафедри будівельної механіки Академії. Історично кафедра будівельної механіки заснована у 1934 р. У різні роки кафедру будівельної механіки очолювали: доц., к.т.н. Воїнов О.П.; проф., д.т.н. Кан С.Н. (1969-1977 рр.); проф., д.т.н. Пустовойтов В.П. (1977-2004 рр.). Кафедра теоретичної механіки була створена Наказом Мінвузу УРСР №277 від 23 травня 1964 року. У 1988 році у зв’язку зі зміною структури ХІІКБ кафедру теоретичної механіки було реорганізовано у кафедру теоретичної і прикладної механіки. У різні роки кафедру теоретичної і прикладної механіки очолювали: доц., к.т.н. Погорєлов О.І. (1964-1970 рр.); проф., д.т.н. Коган Б.І. (1970-1971 рр.); доц., к.т.н. Сацук Г.М. (1971-1976 рр.); проф., д.т.н. Бреславський В.Є. (1976-1997 рр.); проф., к.т.н. Золотов М.С. (1997-1999 рр.).

 kan  breslav  butenko  pustovoit

 Кан 

Савелій Нахимович

 Бреславський 

Василь Євдокимович

 Бутенко

Юрій Ілліч

 Пустовойтов

Володимир Павлович

                    

    На кафедрі працювали відомі вчені механіки та організатори Вищої школи України. Творчий шлях Заслуженого працівника вищої школи України, дійсного члена Академії інженерних наук України, проф. Бутенка Ю.І., починався на кафедрі з посади доцента, професора, потім ректора Харківського інституту інженерів комунального будівництва і, зрештою, першого заступника Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Української РСР Кан С.Н. працював у Харківському інституті інженерів комунального будівництва з 1962 року по 1988 рік. За плідну науково-педагогічну діяльність був нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю «За доблесну працю». З 1976 року по 1997 рік на кафедрі працював видатний вчений – педагог, член республіканської науково-методичної ради з теоретичної механіки, проф., д.т.н. Бреславський В.Є. Ім’я Бреславського В.Є. занесено до Бібліографічного словника 1996 року ”Видатні педагоги вищої школи м. Харкова”. Видатний вчений - педагог у галузі механіки матеріалів та будівельних конструкцій, фізико - механічних методів маломатеріалоємних і довговічних оболонок з композитних матеріалів, проф., д.т.н. Пустовойтов В.П., дійсний член Академії будівництва України, член - кореспондент Інженерної академії України, Заслужений професор ХНАМГ. Ефективну освітню і наукову діяльність проф. Пустовойтова В.П., проректора з наукової роботи (1979-1997 рр.), визначено урядовими нагородами України: орденом “Трудового Червоного Прапора”; знаком “Відмінник освіти України”; почесною грамотою “За особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і плідну науково - педагогічну діяльність”.

    З березня 1999 року кафедру теоретичної і прикладної механіки, а з листопада 2004 року вже реорганізовану кафедру теоретичної і будівельної механіки очолює академік Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Інженерної академії України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, член Експертної Ради МОН України за напрямом “Механіка”, проф., д.т.н. Шпачук В.П.

    Відповідно до Закону України про Вищу освіту, сьогодні навчально-методична та науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на успішну реалізацію завдань концепції розвитку освіти України у XXI столітті.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


На сайті 1003 гостей та користувачі відсутні